Tuesday
21
1/21/20
D L M X J V S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Non hai eventos este día.
Tempo Título Tipo  
Non hai eventos este día.
Mostrando 0 resultados.

Calendario de días inhábiles-GA

O rexistro electrónico da Sé Electrónica da Almería está á súa disposición os 365 días do ano durante as 24 horas do día.

No entanto, terá que ter en conta que, a efectos de cómputo de prazo, consideraranse inhábiles os días marcados como tal no calendario anual de días inhábiles. Xa que logo, a recepción nun día inhábil considerarase realizada o primeiro día hábil seguinte ás 00:00:01. Consulte aquí  (enlace a Documento PDF de días inhábiles ) a Resolución de 29 de Novembro de 2018, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se establece o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2019, a efectos de cómputo de prazo.

A conta no cálculo dos prazos son considerados non-traballo na Comunidade Autónoma de Andalucía, estableceu como festivos legais no artigo, 9 de Novembro de 2018, polo que se determina o colandario de xornada non laboral na Comunidade Autonoma de Andalucía para o cálculo dos prazos administrativos para o ano 2019 

Os municipios da Comunidade Autónoma de Andalucía serán considerados non competentes, dentro do alcance local , Resolucion do 14 de decembro de 2018 da Dirección Xeral de Relacións Laborais e Saúde e Seguridade no Traballo, publicando a lista de festas locais dos municipios de A Comunidade Autónoma de Andalucía para 2019 

Tramitación Electrónica

E para o procesamento electrónico, a regulación especifica, art. 26 da Ley 11/2007 de 22 de xuño, o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos (BOE 23-06-2007), dispón:

  • Os rexistros electrónicos serán gobernados con fins de conta dos prazos atribuíveis tanto ás partes interesadas e ao goberno de data e hora do acceso de oficina oficial, que deben ter as medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figura visible.
  • Os rexistros electrónicos permiten a presentación das solicitudes, documentos e comunicacións todos os días do ano a 24 horas.
  • Para efectos del cálculo do prazo establecido en empresas ou días de calendario, e en relación ao cumprimento de prazos para as partes implicadas, a presentación nun día non útil debe ser feita na primeira hora do primeiro día últil seguinte, salvo que un regulamento expresamente permitido inhabil día recpción..
  • O inicio do cálculo dos prazos que teñen que cumprir órganos de administración e das entidades públicas determinarase pola data e hora do envío do propio rexistro ou, no caso previsto no artigo 2b parágrafo, por data e momento da entrada en rexistro do destinatario. En calquera caso, a data de vixencia da conta dos prazos debe ser comundad ao que prsentaou a solicitude ou comunicación escrita.
  • Cada oficina electrónica no que un rexistro electrónico determinarase por referencia ao territorio no que exerce a súa competencia ao titular diso, os días que se consideran inadecuados para os efectos do disposto nos numeros anteriores está dispoñible. En calquera caso, non se aplicará ás disposicóns de rexistros electrónicos de art. 48.5 da Lei 30/1992, do Réximen Xuridico das Administracións Públicas e do Prcedemento Administrativo Común.

O horario de traballo é publicado polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, de conformidade co disposto no Real Decreto  2001/1983.